Safuria tebulö

Ae ba navigasi Ae ba wangalui

Hörögö zifabö'ö si bohou ba nga'örö andre

Amilita zifabö'ö safuria Oroma'ö 50 | 100 | 250 | 500 zifabö'ö safuria nifalua ba zi 1 | 3 | 7 | 14 | 30 hari si lalö
Bini'ö zi no mamazökhi akun | Bini'ö zangoguna si lö na möi bakha ba gu'ö | Bini'ö nibulö'ögu | Oroma'ö bot | Bini'ö nibulö'ö side'ide | Tampilkan kategorisasi halaman | Oroma'ö Wikidata
Oroma'ö zi fabö'ö si bohou moroi ba 10.46, 19 April 2021
   
Daftar singkatan:
D
Famulö'ö Wikidata
B
Tefazökhi nga'örö si bohou moroi ba wamulö'ö andre (faigi göi angolifa nga'örö si bohou)
i
No nibulö'ö side'ide da'a
b
No bot zolau wamulö'ö andre
(±123)
No tefabö'ö wa'ebua nga'örö molo'ö wa'oya bita andre
Halaman yang dipantau sementara

17 April 2021

16 April 2021

 • i walö-walö 15.56 +5Laseapollo fahuhuo kontribusi
 • B walö-walö 15.55 +251Laseapollo fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''walö-walö''' # böröta gatumbua si lö tobali bua (simane banio) #* ''Atoru walö-walö mbanio, böi agö mbrörö nohi.'' {{eluaha}} * {{...'
 • hazi 13.18 +8Yasanto Lase fahuhuo kontribusi
 • B hazi 13.17 +385Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''hazi''' # niha si no mamalua lala wa'afarisayo ba ndrawa si no irai möi ba Arab #* ''Mifonaha namada hazi andrö, no inaere yaŵa döfi'' #* '...'
 • B farakaro 13.12 +383Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''farakaro''' # ngawalö zalua, so zolaŵa huku ba so göi zolaŵa goi-goi tanöbö'ö #* ''Numana lua-luania namada da'ö ba wolohi farakaro wam...'
 • B angandrö 13.03 +449Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''angandrö''' # fatahö danga wama'ema angandröŵa khö Zo'aya #* ''Böi aombö dödöu Zo'aya, lau angandrö khöNia'' #* ''Na so gabula dödö...'
 • B ohahau 12.57 +431Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{adjektiva}} '''ohahau''' # lö olotu, lö ta'unö, laŵa'ö ba nidanö, faoma ba wamaigi zikhala niha #* ''Okafu sibai dödöda wobadu nidanö d...'
 • B olotu 12.50 +359Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{adjektiva}} '''olotu''' # lö ohahau, ''laŵa'ö ia ba nidanö'' #* ''Marase ita göda idanö andre, olotu sibai, tebai nibadu'' #* ''Na tola böi mi'...'
 • B ta'unö 12.43 +349Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{adjektiva}} '''ta'unö''' # nahia si lö toföfö, fawuka #* ''Mibözini zalo andre ma'ifu ta'unö sibai'' #* ''Tebai nibadu nidanö da'a he, ta'unö no ol...'
 • B taboi 12.38 +406Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''taboi''' # hahagö gurifö böi ahatö, simane manu, btn #* ''Akao'ö faböi manu andrö ma'ifu ahori la'a gulitö ni okhoi'ö da'ö tou'' #...'
 • B tefe 12.34 +399Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''tefe''' # halö nidanö faoma lalu'a danga #* ''No latefe ia idanö ira tuania'' #* ''Na omasi'ö moharazaki, ba ha latefe ndra'ugö idanö ira...'
 • B umönö 12.26 +420Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''umönö''' # ono alawe ma ono matua songambatö #* ''Wa'asökhi gamuata nono da'ö, tola möi umönöda ia khö nono ga'ada na fatema ba dödö...'
 • B busa 12.17 +445Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''busa''' # faigi geluaha: sihoi, mengeheta uli faoma si'öli, fangeheta uli #* ''Haogö wo busa uli göna andrö he, ha aheta fefu hörö...'
 • B öröi 12.06 +402Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''öröi''' # faigi geluaha: röi, mondröi nahia #* ''Böi öröi khöma zafökhö ba wabalisada'' #* ''Afökhö sibai wolaumö...'
 • B fotöi 11.57 +389Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''fotöi''' # faigi geluaha: töi, mame'e töi #* ''Ena'ö mudadao domeda ba nahia si no lahenagö, fotöi fefu gurusi tanö föna'' #* ''Amad...'

15 April 2021

 • B boho 14.32 +257Agusti lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''boho''' # nifaehagö soroma bazikhala #* ''No iboho mbawa,omuso dödönia no falukha ira'' #* ''bohou da'e nomöi ira banomo khöma'' {{eluaha}} {...' Tags: Nibulö'ö ba mobile web Nibulö'ö ba hape
 • B gandra 10.33 +362Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''gandra''' # faigi geluaha: kandra, ''nahia wohoe ngawalö gurifö'' #* ''Akao'ö ma'ifu be ba gandra khöda manu andrö sabata'' #* ''A...'
 • B uröi 10.24 +409Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''uröi''' # faigi geluaha: röi, sambua lala wondröi, mofanödo, lö ya'o ba da'ö #* ''Tenga fa'abao dödögu na uröi ami menewi ba ango...'
 • B ubaso 10.16 +404Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''ubaso''' # faigi geluaha: baso, ''halöŵöa mombaso, mombasodo'' #* ''Wa'erege dödögu me'owi lö sahori ubaso nisurami ba gu'ö khöda''...'
 • B faya'osa 10.05 +344Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{adjektiva}} '''faya'osa''' # mangosebua, fakhögusa #* ''Ba gangowuloa da'a khöda tebai so faya'osa me halöŵö zato'' #* ''Marase ita wofaogö ya'it...'
 • B ba'a-ba'a 09.57 +444Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''ba'a-ba'a''' # fanaha ngawalö hadia ia #* ''Tebai nitörö lala da'a yaŵa, no labe'e bakha mba'a-ba'a'' #* ''Moguna ginötö ma'ifu sibai ba...'
 • abölödo 09.50 −2Yasanto Lase fahuhuo kontribusi
 • B abölödo 09.49 +408Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{adverbia}} '''abölödo''' # faigi geluaha : abölö, fangombakha wa'amofa'abölö ia #* ''U'a'u'ö heŵa'ae no atua ndra'o ba ufatunö khömi wa aböl...'
 • B khau 08.44 +429Agusti lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''khau''' # li nasu #* ''Asu da'ö ikhau niha'' #* ''Lakhau-khau asu dögi da'ö so bakha gutundru'u'' #* ''Lakhauni ia asu ba ilau moloi'' #* ''...'
 • B töwö 08.29 +247Agusti lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''töwö''' # memotong habis rambut #* ''Töwö bu mbewemö andrö anau sibai'' #* ''No'itöwö ia ya'e lö buhögö nia'' {{eluaha}} * {{-id-...'
 • B alakhaö 08.00 +294Agusti lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''alakhaö''' # Fefu ziso bakha ba dalu niha ma urifö #* ''Na öbe'e ndriwo niha bahada böi olifu wame'e alakhaö'' #* ''Alakha khöu na ö'osi...'
 • harazaki 02.12 +23Slaia fahuhuo kontribusimonönö khai-khai Tag: suntingan sumber

14 April 2021

 • B harazaki 19.23 +788Slaia fahuhuo kontribusiharazaki Tags: Nibulö'ö ba mobile web Nibulö'ö ba hape Suntingan seluler lanjutan
 • B dögö 13.48 +362Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''dögö''' # eu nitunu, so galitö, sara mate #* ''Baga sibai ndrögö andre khöda, na lö salado manawa ia andre khöu'' #* ''Böi olifi mi al...'
 • B doto 13.44 +388Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''doto''' # samösa niha sangila lala wökhö ba dalu-dalunia #* ''Alaŵa sibai wa'aukhu nono da'a khöu ohe ia khö doto'' #* ''Lö farisayodo...'
 • B dölö 13.40 +436Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''dölö''' # ötohugö, simane mofanö ba tanöbö'önia #* ''Böi olifu, mahemolu dölö manö ndra'ugö ba nomo ndra sibayada, böi angawul...'
 • B döfa 13.34 +444Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''döfa''' # fa'anau na la fadölö dua danga #* ''Halö ma'ifu khöda goya-koya ma to döfa ba wogoe dima andre yaŵa'' #* ''Böi...'
 • dombua 13.30 +1Yasanto Lase fahuhuo kontribusi
 • B dawido 13.29 +362Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''dawido''' # töi razo ndraono gizaraeli #* ''Ya'ia khö Dawido, ha sambua i fazaumba nono garania, ba tape khö goliato'' #* ''Dawido s...'
 • B dawa 13.26 +333Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''dawa''' # ya'ira sololohe agama Islam #* ''Arörö ita, no zui ofeta fuasö ndrawa'' #* ''Ba mbanua si so ya'aga, dawa no faedo sibai ira n...'
 • B dara 13.22 +604Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''dara''' # tuturu kahe satarö situmbu ba gahe manu #* ''Wa'anau ndrara manu da'ö, no atöla hörö laŵania ibe'e'' #* ''Na alua atö tafa...'
 • B dalaigö 12.45 +488Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''dalaigö''' # mamalua ma mu baranikö ba zi lö i'ila hewisa zindruhunia #* ''Teu we öda mbalalu andrö yaŵa dalaigö we böi fake endra'i|g...'
 • B daga 12.34 +416Yasanto Lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''daga''' # nahia nihaogö moroi ba lewuö ma ue nilu'i, ni'ohe na möi milo #* ''Awena u'ila wa amada sa'a sangahaogö daga'' #* ''A...'
 • B faondra 07.03 +296Agusti lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''faondra''' # fazazi ira falukha #* ''Mahemolu faondra ita ba lafo khö nama gabute bözi siŵa'' #* ''Faondragödo mahemolu ba bandara'' {{el...'
 • B tetaru 06.31 +512Agusti lase fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''tetaru''' # ngawalö botowa size-ize isösö möi bakha ba danö ma ba botoa tanö bö'ö #* ''No tetaru lewuö sitobali ola bada'ö'' #* ''Teta...'

13 April 2021

 • B fangasi 23.36 +334Laseapollo fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''fangasi''' # halöŵö nifalua na no aefa lako'o zahuwa, lataba mbawi ba labagi ataha ba niha zato #* ''Böi olifu na mangawuli ba wogo'o ba o...'
 • B fangasiwaisi 21.35 +375Laseapollo fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{nomina}} '''fangasiwaisi''' # lala mangasiwaisi #* ''Moguna khöma dolo-tolo ba wangasiwaisi omoma.'' #* ''Fangasiwaisi lala sebua si numalö ba Hiligara n...'
 • B asiwaisi 20.31 +355Laseapollo fahuhuo kontribusi←Membuat halaman berisi '{{nia}} {{verba}} '''asiwaisi''' # ohalöŵögöigö ofeta awai #* ''Fatua lö mangawuli'ö ba nomo, ba asiwaisi ua halöŵömö.'' #* ''Haniha zo asiwaisi halöŵö...'