fa'u-fa'u

Moroi ba Wiktionary

Li Niha

Nomina

fa'u-fa'u

  1. sinumbua sauri ba danö si tesöndra misa ba kabu, asese labali'ö sayu
    • Na möi ami ba kabu dania nogu he mi'alui öda wa'u-fa'u ma laehuwa
    • Mihaogö wogule öda fa'u-fa'u da'ö

Eluaha ba li bö'ö