doi

Moroi ba Wiktionary

Li Niha

Nomina

doi

 1. satarö siso ba mbulu ma töla zinumbua ba ndru'u, tola latötöi ia göi ndroi töla geu simane hoya, dima, uluwi ba tanö bö'önia, ba tola göi laŵa'ö ba döla gi'a
  • No zuzumö gahegu nomöi bakha ndroi ndrima
  • Doi gi'a da'ö oya sibai
  • Modoi fefu döla geu da'ö
  • Doi guluwi da'ö a ganau si'ai, atöla dangada nagöna ia

Eluaha ba li bö'ö


Fehede si fakhai

 • ndroi: duri
 • modoi: berduri
 • doi gi'a: duri ikan
 • doi ndrima: duri pohon jeruk
 • doi guluwi: duri pohon salak