pasien

Moroi ba Wiktionary

Li Indonesia

Verba

pasien

  1. sofökhö, niha samamareso'ö ya'ia khö matiri ba rumasaki
    • Banyak sekali pasien dokter kandungan hari ini. Ato ae zofökhö sifalukha khö matiri samareso tabina.