Wiktionary:Sangai halöŵö/2022

Moroi ba Wiktionary

Fangandrö tobali admin 2022–2023: Slaia[bulö'ö]

Ya'ahowu. Migu fönada andre ahori ginötögu tobali admin ba Wiktionary khöda. Börö da'ö u'andrö ena'ö te'anau'ö na sa ginötö tobali admin andre döfi tö. Na fao dödömi ba misura tou barö wangandrö andre tou * {{fao dödö}} ~~~~. Saohagölö. slaiatalk 8 Augustus 2022 19.48 (WIB)


 Fao dödögu.  Edison Zega A.Lewi (talk) 8 Agustus 2022 21.31 (WIB)[tema li]

 Fao dödögu.  Lewi Zega (talk) 8 Agustus 2022 21.35 (WIB)[tema li]

Saohagölö Pak Slaia na ya'o samösa ba  Fao dödögu.  sanutura lala khöma ya'aga sibohou ebua. Yasanto Lase (talk) 9 Agustus 2022 10.50 (WIB)[tema li]
Ya'o, Apolonius Lase  Fao dödögu.  na akao zui dödö zatuama Sangoguna:Slaia tobali sanga'i halöwö ba Kamus Nias. AposeBicara 9 Agustus 2022 14.20 (WIB)[tema li]
 Fao dödögu.  Rachmat04 (talk) 28 Agustus 2022 21.16 (WIB)[tema li]
 Fao dödögu.  Ezagren (talk) 30 Agustus 2022 15.15 (WIB)[tema li]

Fangandrö tobali admin 2022–2023: Yasanto Lase[bulö'ö]

Ya'ahowu. Ba mbaŵa fönada andre ahori ginötögu tobali admin ba Wiktionary khöda. Börö da'ö u'andrö ena'ö na mi be'e ginötömi ba wotundreheni ya'o tobali admin zui ba periode 2022-2023. Na fao dödömi ba misura tou barö wangandrö andre tou * {{fao dödö}} ~~~~. Saohagölö. Yasanto Lasetalk 29 Augustus 2022 10.46 (WIB)

 Fao dödögu. . Moguna khöda darua zanaro-narogö Wikikamus na so zi tekiko ma na so zamakiko. slaiatalk 29 Agustus 2022 14.08 (WIB)[tema li]
 Fao dödögu.  Wirjadisastra (talk) 30 Agustus 2022 10.48 (WIB)[tema li]
 Fao dödögu.  Ezagren (talk) 30 Agustus 2022 15.15 (WIB)[tema li]
 Fao dödögu.  Lewi Zega (talk) 5 September 2022 22.00 (WIB)[tema li]
 Fao dödögu.  Simalambuotalk 06 September 2022, 07:27 (WIB)