falito

Moroi ba Wiktionary

Li Niha

Nomina

falito

  1. tenge-tenge samazaewe Taromali Lowalangi ba mbanua bö'ö
    • Matteo Ricci no samösa falito ba danö Tiongkok fondrege tehöngö, börö me no tobali göi ia ere matematika ba gödo razo Dinasi Ming ba Peking ba ya'ia göi zamazökhi gambara danö (peta) China si föföna sibai.
Matteo Ricci dan Xu Guangqi föna sambua altar. Matteo Ricci (1552-1610), niha Italia, no samösa falito si möi ba danö Tiongkok, ba tobali göi ia ere matematika ba gödo razo Dinasti Ming ba Peking. Ya'ia zamazökhi gambara danö (peta) Tiongkok si föföna sibai

Eluaha ba li bö'ö

Fehede si fagölö eluaha

  • Lö hadöi

Fehede si fa'ero eluaha

  • Lö hadöi

Oroita wehede

  • Lö hadöi

Nitöngöni

  • Lö hadöi

Fehede si fakhili

  • Lö hadöi

Fehede si fakhai

  • Lö hadöi

Umbu

  • H. Sundermann, Kamus Nias-Jerman, falito